Administratief beheer

Digitaal VvE Beheer biedt u in deze offerte alle taken zoals hieronder omschreven, dit is inclusief bestuurder en exclusief technisch beheer, zonder dat er nog bijkomende kosten zoals kantoorkosten aan uw Vereniging van Eigenaars worden doorberekend.

Wat wij onder onze reguliere werkzaamheden verstaan wordt hierna uiteen gezet, zodat u precies weet wat u van ons kan en mag verwachten.

Openingswerkzaamheden VvE

 • Het opstarten (*of overnemen) van uw Vereniging van Eigenaren
 • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Het openen van een bankrekening voor uw VvE op naam van de VvE ondergebracht bij ING, middels Inside Business Payments, een ten allen tijde inzichtelijk programma voor VvE Beheerders.
 • Invoer van de gegevens van alle appartementseigenaren in ons Online Digitaal VvE Portaal
 • Uw persoonlijke accounts aanmaken en wachtwoord verzenden naar alle eigenaren

Financieel en administratief beheer

 • Het organiseren van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
 • Het verzorgen van de ledenadministratie en correspondentie van de Vereniging
 • De zorg voor het voldoende verzekeren en verzekerd houden van het gebouw of complex tegen schade
 • Incasseren van de verschuldigde bijdrage's van de appartementseigenaren
 • Het signaleren en bewaken van achterstanden in de betalingen
 • Het beheren en administreren van bankrekening(en) van de Vereniging
 • Het, na goedkeuring van het bestuur, betalen van alle gemeenschappelijke kosten en lasten die voor rekening van de Vereniging komen
 • Het maken van de jaarstukken over het verstreken boekjaar (exploitatierekening en balans)
 • Het opstellen van een concept begroting
 • Het aanleveren van de jaarstukken aan de kascontrolecommissie en het desgevraagd verstrekken van nadere informatie dienaangaande.
 • Het behandelen van schade aangelegenheden.
  Het uitbesteden van werkzaamheden na goedkeuring van het bestuur of de Algemene Ledenvergadering

Het laten controleren van uitgevoerde werkzaamheden door een bouwkundige (dit is tegen uurtarief van de bouwkundige)

Werkzaamheden die niet hierboven zijn gespecificeerd, of hier niet direct uit voortvloeien, kunnen op verzoek door het bestuur worden aangenomen door de beheerder. De vergoeding voor deze werkzaamheden zullen op basis van het uurtarief berekend worden.

Bijzondere werkzaamheden:

 • Het bijwonen van rechtszittingen voor bijvoorbeeld incassoprocedures
 • Het laten aanpassen van de splitsingsakte door een notaris, alsmede aanpassingen in het huishoudelijke reglement
 • Het uitschrijven en bijwonen van een tweede vergadering (meerprijs)
 • Bij overdracht van een appartementsrecht zullen aan de koper en aan de verkoper administratiekosten berekend worden
 • De administratiekosten zullen jaarlijks met de consumentenprijsindex (CPI) over het voorgaande jaar worden aangepast

DIRECT OFFERTE