Digitaal VvE Beheer werkt op basis van een all-in bijdrage. Dit betekent dat wij u onze reguliere werkzaamheden aanbieden voor een vast bedrag per jaar, zonder dat bijkomende kosten zoals kantoorkosten aan uw Vereniging van Eigenaars worden doorberekend.

Wat wij onder onze reguliere werkzaamheden verstaan wordt hierna uiteen gezet, zodat u precies weet wat u van ons kan en mag verwachten.

Openingswerkzaamheden VvE

 • Het opstarten (*of overnemen) van uw Vereniging van Eigenaren
 • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Het openen van een bankrekening voor uw VvE op naam van de VVE ondergebracht bij ING, middels Inside Business Payments, een ten allen tijde inzichtelijk programma voor VvE Beheerders
 • Invoer van de gegevens van alle appartementseigenaren in ons online Digitaal VvE Portaal
 • Uw persoonlijke accounts aanmaken en wachtwoord verzenden naar alle eigenaren

Financieel en administratief beheer

 • Het organiseren van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
 • Het verzorgen van de ledenadministratie en correspondentie van de Vereniging
 • De zorg voor het voldoende verzekeren en verzekerd houden van het gebouw of complex tegen schade
 • Incasseren van de verschuldigde bijdrage van de appartementseigenaren
 • Het signaleren en bewaken van achterstanden in de betalingen
 • Het beheren en administreren van bankrekening(en) van de Vereniging
 • Het, na goedkeuring van het bestuur, betalen van alle gemeenschappelijke kosten en lasten die voor rekening van de Vereniging komen
 • Het maken van de jaarstukken over het verstreken boekjaar (exploitatierekening en balans)
 • Het opstellen van een concept begroting
 • Het aanleveren van de jaarstukken aan de kascontrolecommissie en het desgevraagd verstrekken van nadere informatie dienaangaande
 • Het behandelen van schades

Technisch beheer

 • Het opvragen van offertes in overleg met het bestuur/adviescommissie
 • Het uitbesteden van werkzaamheden na goedkeuring van het bestuur of de Algemene Ledenvergadering
 • Het laten controleren van uitgevoerde werkzaamheden door een bouwkundige (dit is tegen uurtarief van de bouwkundige)

Werkzaamheden die niet hierboven zijn gespecificeerd, of hier niet direct uit voortvloeien, kunnen op verzoek door het bestuur worden aangenomen door de beheerder. De vergoeding voor deze werkzaamheden zullen op basis van het uurtarief ( € 55,- exclusief BTW) berekend worden.

Bijzondere werkzaamheden:

 • Het bijwonen van rechtszittingen voor bijvoorbeeld incassoprocedures
 • Het laten aanpassen van de splitsingsakte door een notaris, alsmede aanpassingen in het huishoudelijke reglement
 • Voor het uitschrijven en bijwonen van een tweede vergadering zal € 75,- exclusief BTW gerekend worden
 • Bij overdracht van een appartementsrecht zal aan de koper een bedrag van € 50,- exclusief BTW en aan de verkoper een bedrag van € 50,- exclusief BTW berekend worden aan administratiekosten
 • De administratiekosten zullen jaarlijks met de consumentenprijsindex (CPI) over het voorgaande jaar worden aangepast

DIRECT OFFERTE