Zelfbestuur met gebruik Digitaal Portaal beheerder

Digitaal VvE Beheer voorziet het bestuur van een unieke tool waarbij transparantie en inzicht tot de kerntaken horen. Er ontstaat een samenwerking tussen het bestuur en Digitaal VvE Beheer, waarbij de leden middels de unieke VvE pagina continue Up-to-Date zijn.

Wat wij onder onze samenwerking verstaan wordt hierna uit een gezet, zodat u precies weet wat u dient aan te leveren en van ons mag verwachten.

Eenmalig aanleveren

 • Splitsingsakte
 • Inschrijving Kamer van Koophandel
 • Ledenlijst, e-mail adres verplicht
 • Kopie verzekeringspolissen
 • Jaarrekening laatste boekjaar + jaarafschrift bank
 • Reglement van Splitsing
 • Meerjaren onderhoudsplanning (indien aanwezig)
 • Contactpersonen bestuur
 • Getekende overeenkomst van dienstverlening
 • Goedkeuring bestuur digitaal verzenden van stukken (onderdeel overeenkomst)

Maandelijks door bestuur of contactpersoon aangeleverd via upload adres

 • Afschriften bank of koppeling arrangeren
 • Relevante stukken, facturen en offertes
 • Jaarlijkse aanlevering notulen

Wat wij doen voor het bestuur en de leden

 • Het invullen van de VvE pagina
 • Het afgeven van unieke code voor leden
 • Een handleiding verstrekken (zeer eenvoudige uitleg)
 • Naar wens aanmaken whatsapp groep voor bestuur en/of leden
 • Het plaatsen van documenten (facturen, offertes)
 • Het plaatsen van brieven bestuur (mededelingen)
 • Het onderhouden van archief
 • Het plaatsen van vergaderdata
 • Het verzorgen van uitnodiging en agenda voor vergadering (per mail)
 • Het plaatsen en verzenden van notulen
 • Het maken van jaarstukken / aanleveren kascommissie of bestuur
 • Na goedkeuring van bestuur verzenden van jaarstukken aan leden
 • In behandeling nemen schades (via portaal)
 • Het afhandelen van schades
 • En nog eventuele zaken voorgelegd door bestuur

 

DIRECT OFFERTE

Digitaal Portaal