Nieuws

Beste buren,Sinds 1 juli is de nieuwe ASO-wet ( burenoverlast ) in werking getreden. Deze wet regelt nieuwe bevoegdheden die burgermeesters kunnen gebruiken om woonoverlast tegen te gaan. Echter, voordat situaties zover zijn is er heel wat tijd verstreken en in die zin is het ook een ultimum remedium. Derhalve bijgaande link naar een website vol met zeer zinvolle tips hoe u het beste zelf kunt omgaan met overlast in uw woonomgeving veroorzaakt door buren.https://www.thuiscomfort.nl/nieuws/nieuw...

De maximale lening die u mag afsluiten voor een woning daalt van 102 % naar 101 % van de waarde van de woning. Dat betekent dat u een groter deel van de bijkomende kosten uit eigen middelen moet financieren. Denk aan overdrachtsbelasting en financieringskosten. Het percentage daalt elk jaar een procent, tot 100 % in 2018.

Soms worden er door de eigenaren afwijkende afspraken gemaakt. Er wordt bijvoorbeeld in de vergadering besloten dat het onderhoud van de kozijnen voor de individuele eigenaar is en niet voor de gezamenlijke eigenaren, zoals is opgenomen in de splitsingsakte. Is dit besluit dan geldig?

Om ervoor te zorgen dat uw pand zijn waarde behoudt, is onderhoud aan het hele pand nodig. Het is belangrijk om het onderhoud op tijd uit te voeren. De gemeenschappelijk delen van het pand blijven dan netjes en het pand behoudt zijn waarde. Uitstel van onderhoud kost u extra geld.

De BVVB, Branchevereniging VvE Beheerders, is niet ontevreden over het wetsvoorstel “Verbetering functioneren verenigingen van eigenaars”. Het wetsvoorstel met motie is door de Tweede Kamer op 21 februari 2017 aangenomen. Het wetsvoorstel en de motie moeten nog door de Eerste Kamer voor alleen aannemen of verwerpen.