Wat betekent de nieuwe VvE-wet voor jou?

De overheid vindt dat de helft van de VvE’s te weinig spaart, wat tot achterstallig onderhoud kan leiden. Daarom treedt er vanaf 2018 een nieuwe wet in werking. Wat betekent dit voor eigenaren? 

Beste buren,

Sinds 1 juli is de nieuwe ASO-wet (burenoverlast) in werking getreden. Deze wet regelt nieuwe bevoegdheden die burgermeesters kunnen gebruiken om woonoverlast tegen te gaan.

Om ervoor te zorgen dat uw pand zijn waarde behoudt, is onderhoud aan het hele pand nodig. Het is belangrijk om het onderhoud op tijd uit te voeren. De gemeenschappelijk delen van het pand blijven dan netjes en het pand behoudt zijn waarde. Uitstel van onderhoud kost u extra geld.

De maximale lening die u mag afsluiten voor een woning daalt van 102% naar 101% van de waarde van de woning. Dat betekent dat u een groter deel van de bijkomende kosten uit eigen middelen moet financieren. Denk aan overdrachtsbelasting en financieringskosten. Het percentage daalt elk jaar een procent, tot 100 % in 2018.

Soms worden er door de eigenaren afwijkende afspraken gemaakt. Er wordt bijvoorbeeld in de vergadering besloten dat het onderhoud van de kozijnen voor de individuele eigenaar is en niet voor de gezamenlijke eigenaren, zoals is opgenomen in de splitsingsakte. Is dit besluit dan geldig?