Om ervoor te zorgen dat uw pand zijn waarde behoudt, is onderhoud aan het hele pand nodig. Het is belangrijk om het onderhoud op tijd uit te voeren. De gemeenschappelijk delen van het pand blijven dan netjes en het pand behoudt zijn waarde. Uitstel van onderhoud kost u extra geld.

Om het onderhoud te plannen en onnodige kosten door achterstallig onderhoud te voorkomen laat u een Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) opstellen. In het MOP staat welk onderhoud de komende 5 tot 15 jaar nodig is en wat dat gaat kosten. U weet dan hoeveel de Vereniging van Eigenaren (VvE) moet sparen voor onderhoud en de kosten worden eerlijk gespreid. In de splitsingsakte staat voor welk aandeel de eigenaren moeten bijdragen aan het onderhoud van het pand. In een MOP staan 3 soorten onderhoud:

  • Achterstallig onderhoud dat direct moet worden gedaan.
  • Regelmatig onderhoud dat steeds terugkomt, bijvoorbeeld schilderwerk om de 3 tot 5 jaar.
  • Groot onderhoud dat om de zoveel jaar nodig is, bijvoorbeeld het dak om de 20 jaar.