Laatste nieuws

Privacybeleid Digitaal VvE

Digitaal VvE heeft gekozen voor het opstellen van een privacybeleid. In dit beleid is het volgende opgenomen;

  • Dat op grond van de reglementen van de VvE persoonsgegevens van betrokkenen worden verwerkt.
  • Deze gegevens zijn voor en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummers.
  • De verwerkings doelen zijn het nakomen van verplichtingen uit de splitsingsakte, het huishoudelijk reglement en de besluiten van vergadering van eigenaars.
  • Hierbij kan worden vermeld dat de persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk om deze doelen te realiseren.
  • Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt als dit noodzakelijk is voor het naleven/handhaven van de wet, de reglementen van de VvE en de besluiten van vergadering van eigenaars.