Soms worden er door de eigenaren afwijkende afspraken gemaakt. Er wordt bijvoorbeeld in de vergadering besloten dat het onderhoud van de kozijnen voor de individuele eigenaar is en niet voor de gezamenlijke eigenaren, zoals is opgenomen in de splitsingsakte. Is dit besluit dan geldig?

Let op 1: Een besluit dat in strijd is met de splitsingsakte is nietig, oftewel: ongelding. Toch kan dit besluit wel geldig zijn als alle eigenaren het eens zijn met de afwijking.

Let op 2: Als er een nieuwe eigenaar komt, dan hoeft deze eigenaar zich niet te houden aan deze afspraak. Om het besluit geldig te laten zijn, moet de splitsingsakte wijzigen.

Bron: Tips en Advies Vastgoed