De BVVB, Branchevereniging VvE Beheerders, is niet ontevreden over het wetsvoorstel “Verbetering functioneren verenigingen van eigenaars”. Het wetsvoorstel met motie is door de Tweede Kamer op 21 februari 2017 aangenomen. Het wetsvoorstel en de motie moeten nog door de Eerste Kamer voor alleen aannemen of verwerpen.

In de wettekst (Artikel 126, lid 7) is opgenomen, dat gedurende drie jaren de dotatie aan het reservefonds niet direct behoeft te worden gedaan op het tijdstip van het in werking treden van onderhavige Wet gedurende drie jaren na dit tijdstip. Zo’n situatie zal zich hoofdzakelijk bij kleine VvE’s en nieuwbouw VvE’s voordoen.

De BVVB is enkel en alleen voorstander van een degelijk meer jaren onderhoudsplan (mjop), dat elk jaar wordt geactualiseerd. In dit plan dient altijd rekening te worden gehouden met een reservering onvoorzien onderhoud (calamiteiten, zoals vervangen riolering , standleiding, verzakt wegdek en afgewaaid dak)