Wat betekent de nieuwe VvE-wet voor jou?

De overheid vindt dat de helft van de VvE’s te weinig spaart, wat tot achterstallig onderhoud kan leiden. Daarom treedt er vanaf 2018 een nieuwe wet in werking. Wat betekent dit voor eigenaren? 

Verplichte minimale reservering

Elke VvE is wettelijk verplicht een reservefonds op te zetten voor groot onderhoud, denk bijvoorbeeld aan onderhoud aan de gevel, het dak of de liften. Duurzaamheidsmaatregelen zoals vloer- of dakisolatie valt hier ook onder.

Per januari 2018 moeten leden van de VvE er samen voor zorgen dat er genoeg geld in het reservefonds zit. Om te voldoen aan de jaarlijkse verplichte minimale reservering heeft de VvE twee mogelijkheden:

  1. 1. Meerjaren onderhoudsplan (MJOP)
    Een meerjarig onderhoudsplan is de beste manier om de juiste hoogte van het reservefonds vast te stellen. Hierin staat welke onderhouds- en herstelwerkzaamheden en duurzaamheidsmaatregelen wanneer moet plaatsvinden in een minimale periode van 10 jaar. Ook de kosten hiervan staan hierin vastgelegd. Zo weet de VvE hoeveel er maandelijks gereserveerd moet worden om het te kunnen betalen.
  2. 2. Minimale reservering herbouwwaarde gebouw
    Wanneer er geen MJOP is, kan de VvE ervoor kiezen om jaarlijks minstens 0,5 procent van de herbouwwaarde (staat vermeld in de gebouw- en opstalverzekering) te reserveren.